Email icon info@duosshop.hr
  • Kontaktirajte nas putem e-maila 24/7.
  • Odgovorit ćemo Vam sigurno do 24 sata.
Tražim
Unesite traženu frazu, molim
Brendovi
(
)
Proizvodi
(
)

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

web trgovine

www.duosshop.hr

Sljedeći opći uvjeti poslovanja uređuju prava i obveze d.o.o. Luxury Eyewear SK, s.r.o. kao prodavatelja i pojedinih kupaca, koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora za kupnju robe u web trgovini www.duosshop.hr.


Članak 1

Uvodne odredbe

1.1 Prodavatelj je trgovačko društvo Luxury Eyewear SK, s.r.o. sa sjedištem Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava, MBS: 50 322 729, upisana u sudski registar Općinskog suda Bratislava I, odj. Sro, reg. uložak br. 111454/B.


1.2 Ovi opći uvjeti poslovanja odnose se na kupnju i prodaju robe putem web trgovine www.duosshop.hr (u daljnjem tekstu: „web trgovina“) i ne odnosi se na kupnju robe u trgovinama (prodavaonicama) prodavatelja. 


1.3 Kontaktni podaci prodavatelja:

Naziv društva: Luxury Eyewear SK, s.r.o.

Sjedište: Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava

Telefon: +421 919 368 390

Adresa e-pošte: info@duosshop.hr


1.4 Kupac je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja putem web trgovine pošalje elektronički obrazac s narudžbom proizvoda. 


1.5 Nadzorno tijelo:

Slovenska obchodna inšpekcia

Slovačka tržišna inspekcija

Bajkalska 21/A, 827 99 Bratislava

Slovačka Republika

Odjel vršenja nadzora

Telefon: +421 2 58 27 21 72, +421 2 58 27 21 04

Fax: +421 2 58 27 21 70

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Članak 2

Naručivanje robe u web trgovini prodavatelja


2.1 Kupac naručuje robu kod prodavatelja putem web trgovine smještene na domeni www.duosshop.hr.


2.2 Opis robe, njezine karakteristike, dostupnost, cijena navedeni su u katalogu robe, koji je objavljen na stranicama web trgovine. 

2.3 Registracija nije uvjet za izvršenje narudžbe putem web trgovine.


2.4 Nakon što korisnik pritisne gumb DODAJ U KOŠARICU pored izabrane robe, naručena se roba dodaje u košaricu kupca. Košarica kupca je bilo kada tijekom naručivanja na raspolaganju na uvid.


2.5 U košarici kupac bira način dostave robe ovisno o mogućnostima, koje nudi prodavatelj.  Trošak dostave uračuna se u cijenu pojedinih proizvoda ovisno o izabranom načinu dostave, ukoliko prodavatelj omogućuje dostaviti robu na više načina. 


2.6 Kupac završi narudžbu tako da pritisne gumb Narudžba s obvezom plaćanja, što znači da se narudžba pošalje. Kupac pritiskom na gumb istodobno potvrđuje  da je upoznat/prodavatelj ga upoznao s karakteristikama robe, ukupnom cijenom robe, uvjetima plaćanja i dostave i također s ovim općim uvjetima poslovanja. 


2.7 Nakon stvaranja narudžbe će se narudžba evidentirati u sustavu web trgovine. Poslije će se kupcu poslati e-mail s potvrdom o tome da se narudžba uključuje u sustav obrade. U ovom koraku još nije nastao ugovorni odnos između kupca i prodavatelja.


2.8 Zajedno s potvrdom putem e-pošte prodavatelj šalje na adresu e-pošte kupca također:

- Opće uvjete poslovanja

- Pravilnik o reklamacijama

- Obrazac na odstupanje od ugovora s poukom o pravu potrošača odstupiti od ugovora.


2.9 Nakon uručenja potvrde o primitku narudžbe izvrši se ovjera dostupnosti robe od strane prodavatelja i ugovor je sklopljen tek obveznim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje ugovora kupca i prodavatelja u obliku e-mail potvrde da je roba pripremljena za preuzimanje, odnosno da je isporučena. 


Članak 3

Uvjeti plaćanja i dostave


3.1 Sve cijene u web trgovini navedene su s PDV-om. Cijenu narudžbe može kupac platiti:

a) karticom preko interneta ili

b) uplatom/doznakom na račun ili

c) plaćanje pouzećem.


3.2 Kupac je dužan prodavatelju platiti kupovnu cijenu za robu u roku navedenom u narudžbi, najkasnije prilikom preuzimanja robe. Uplatom se smatra trenutak primitka svote na račun prodavatelja.


3.3 Za uplatu cijene prodavatelj ne traži nikakvu pristojbu. No prodavatelj upozorava kupca da subjekt, gdje se uplata vrši (napr. banka kupca), može zaračunati pristojbu za uplatu. 


3.4 Cijena robe navedena je u važećem cjeniku prodavatelja, koji je objavljen na internetskim stranicama prodavatelja. Cijena robe može uključivati troškove ili pristojbe za dostavu kurirom ili poštom. U slučaju određenih vrsta robe može biti cijena dostave navedena odvojeno. Ukupna cijena robe, dakle sa sporednim troškovima, bit će navedena u e-mailu s potvrdom o primitku narudžbe. Povoljnije (snižene) cijene su jasno označene simbolima (napr. „akcija“ ili „rasprodaja“). Snižene cijene vrijede do isteka zaliha ili tijekom vremena navedenog pored snižene cijene.


3.5 U slučaju plaćanja za robu putem uplate na račun kupac uzima u obzir da mu će roba biti poslana tek nakon uplate ukupne cijene. U slučaju da cijena nije uplaćena na račun prodavatelja u roku pet kalendarskih dana od uručenja e-maila s potvrdom, prodavatelj ima pravo ukloniti predmetnu narudžbu. 


3.6 Prodavatelj se obvezuje poslati naručenu robu kupcu u roku navedenom u informaciji o dostupnosti robe, objavljene na internetskim stranicama. Prodavatelj pošalje kupcu fakturu zajedno s robom. U slučaju da je rok dostave dulji od roka objavljenog na stranicama, prodavatelj mora kupca o tome obavijestiti.


3.7 Prodavatelj se obvezuje dostaviti kupcu naručenu robu putem jednog od sljedećih načina:

- kurirskom dostavom.


3.8 Prodavatelj ne odgovara za kašnjenje dostave robe, koju prouzrokuje dostavna služba (pošta ili kurir) ili ako kupac navede neispravnu adresu. Kupac se obvezuje temeljito prekontrolirati robu prilikom preuzimanja i potpisom potvrditi preuzimanje robe na dokumentu o preuzimanju robe. Ako je pošiljka vidljivo oštećena ili uništena, kupac ne smije pošiljku preuzeti i mora odmah kontaktirati prodavatelja. Reklamacija mehaničkog oštećenja robe može se priznati u slučaju da kupac dokaže da je reklamirana roba imala nedostatke već za vrijeme preuzimanja robe od dostavne službe.


3.9 Kupac stječe pravo vlasništva prilikom preuzimanja kupljene robe. U trenutku preuzimanja robe prenosi se na kupca također opasnost štete na robi. 


Članak 4

Odstupanje od ugovora


4.1 Kupac je ovlašten bez navođenja razloga odstupiti od ugovora sklopljenog na daljinu ili od ugovora sklopljenog izvan prostorija trgovine prodavatelja u roku 14 dana od dana preuzimanja robe. Roba se smatra preuzetom u trenutku, kada kupac ili njime ovlaštena treća osoba preuzme od dostavne službe sve dijelove naručene robe, ili u slučaju da se:

a) naručene robe u jednoj narudžbi dostavljaju odvojeno, narudžba je preuzeta u trenutku preuzimanja robe, koja je dostavljena kao zadnja, 

b) dostavlja roba, koja se sastoji od više dijelova ili komada, narudžba je preuzeta u trenutku preuzimanja zadnjeg dijela ili zadnjeg komada,

c) roba dostavlja ponovno tijekom određenog razdoblja, narudžba je preuzeta u trenutku preuzimanja prve dostavljene i preuzete robe.


4.2 Kupac može ostvariti pravo na odstupanje od ugovora kod prodavatelja u pisanom obliku ili u obliku zabilješke na drugačijem trajnom nosaču. Kupac može iskoristiti obrazac za odstupanje od ugovora, koji pošalje putem e-maila nakon što preuzme narudžbu.


4.3 Rok za odstupanje od ugovora smatra se zadržanim ako je obavijest o odstupanju od ugovora prodavatelju poslana najkasnije na zadnji dan roka. 


4.4 U slučaju nedoumice vezane uz dostavu robe obavijest kupca o odstupanju od ugovora smatra se uručenom nakon isteka vremena koji je primjeren načinu dostave, ako može kupac dokazati slanje obavijesti na adresu koju je prodavatelj najavio kupcu ili na adresu čija promjena je kupcu na primjeren način najavljena od strane prodavatelja nakon sklapanja ugovora. Ako nije moguće pošiljku s obavijesti o odstupanju od ugovora uručiti prodavatelju iz razloga u skladu s posebnim propisom, obavijest o odstupanju od ugovora smatra se uručenim na dan, kada je obavijest poslana prodavatelju na adresu sukladno prvoj rečenici.


4.5 Ako kupac odstupi od ugovora, ukida se svaki dopunski ugovor vezan uz ugovor od kojeg kupac odstupa. Od kupca nije moguće tražiti nikakve troškove ili druge pristojbe vezane uz ukidanje dopunskog ugovora osim plaćanja dodatnih troškova i troškova na povrat robe prodavatelju ili osobi ovlaštenoj od prodavatelja na preuzimanje robe. Dodatnim troškovima se smatra razlika između troškovima na dostavu koju je izabrao kupac i troškovima na najjeftiniji način dostave koji prodavatelj nudi.


4.6 Teret dokazivanja o primjeni prava na odstupanje od ugovora snosi kupac.


4.7 Prodavatelj je dužan bez daljnjeg odlaganja, najkasnije do 14 dana od dana uručenja obavijesti  o odstupanju od ugovora, kupcu vratiti sve uplate, koje je od njega primio na temelju ugovora ili u vezi s njim, uključujući troškove dostave, prijevoz i poštarinu i druge troškove i pristojbe. 


4.8 Prodavatelj je dužan vratiti kupcu uplate sukladno 4.7 na način koji je kupac izabrao prilikom plaćanja. To se ne odnosi na pravo kupca dogovoriti s prodavateljem na drugom načinu uplate ako time ne nastanu kupcu drugi troškovi. 


4.9 Prodavatelj nije dužan platiti kupcu dodatne troškove, ako je kupac izričito izabrao neki drugi način dostave nego što je najjeftiniji uobičajeni način dostave, koji prodavatelj nudi. Dodatnim troškovima smatra se razlika između troškova dostave, koje je izabrao kupac i troškova najjeftinijeg uobičajenog načina dostave, koji nudi prodavatelj.


4.10 U slučaju odstupanja od ugovora čiji je predmet prodaja robe, prodavatelj nije obvezan vratiti kupcu uplate prije nego što zaprimi robu ili dok kupac ne dokaže da je robu poslao natrag prodavatelju.


4.11 Kupac je dužan najkasnije u roku do 14 dana od dana odstupanja od ugovora poslati robu natrag ili robu predati prodavatelju ili osobi, koju je prodavatelj ovlastio na preuzimanje robe. Rok naveden u prvoj rečenici smatra se zadržanim ako je roba predana u transport najkasnije na zadnji dan roka. 


4.12 U slučaju odstupanja od ugovora snosi kupac samo troškove na povrat robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio na preuzimanje robe.


4.13 Kupac odgovara samo za takvo smanjenje vrijednosti robe kao posljedice takve manipulacije  s robom koja je neprimjerena vezano uz karakteristike i funkcionalnost robe.


4.14 Kupac uzima u obzir da prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, gdje je predmet ugovora kupnja i prodaja robe proizvedene sukladno posebnim zahtjevima kupca, proizvedene po mjeri i određene posebno za jednog kupca (napr. dioptrijskih stakala i sl.), kupac ne može odstupiti od ugovora. 


Članak 5

Zaključne odredbe


5.1 Prodavatelj zadržava pravo na promjenu ovih Općih uvjeta poslovanja. Prodavatelj zadovolji obavezu javiti promjene Općih uvjeta poslovanja na način da nove opće uvjete poslovanja objavi na stranicama web trgovine prodavatelja, na www.duosshop.hr.


5.2 Pravni odnosi posebno ne uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja regulirani su odredbama Građanskog zakona, zakona br. 102/2014 Zbirke zakona o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe ili pružanja usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija trgovine prodavatelja te o izmjeni i dopuni određenih zakona, zakona br. 250/2007 Zbirke zakona o zaštiti potrošača u smislu kasnijih propisa. 


5.3 Pravne odnose između prodavatelja i kupca u slučaju rješavanja reklamacija, koje se tiču ispravnosti i kvalitete robe i usluga, koje prodavatelj pruža, uređuje pravilnik o reklamacijama. 


5.4 Pravilnik o reklamacijama prilog je i sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja. 


5.5 Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 1.1.2020. i odnose se na sve kupoprodajne ugovore sklopljene između prodavatelja i kupca poslije stupanja Općih uvjeta poslovanja na snagu.