Email icon info@duosshop.hr
 • Kontaktirajte nas putem e-maila 24/7.
 • Odgovorit ćemo Vam sigurno do 24 sata.
Tražim
Unesite traženu frazu, molim
Brendovi
(
)
Proizvodi
(
)

Povrat i reklamacija robe

Je li moguće zatražiti povrat novca za leće na recept?

Budući da se dioptrijske, bezreceptne, klasične i sunčane leće izrađuju prema individualnim zahtjevima, povrat novca nije moguć bez ozbiljnog razloga.

Kada mogu očekivati povrat novca za vraćenu robu?

Imamo zakonsku obvezu izvršiti povrat novca do 14 kalendarskih dana od dana kada odstupite od ugovora. No tek nakon što zaprimimo vraćenu robu ili potvrdu o Vašoj isporuci robe.

Kako mogu vratiti naočale?

Za povrat robe postupajte, molim, na sljedeći način:


 1. Zapakirajte naočale u originalnu ambalažu -  proizvod u izvornom stanju zapakirajte u originalnu ambalažu sa svim dodacima

 2. Skinite i popunite obrazac, priložite ga uz pošiljku -  kliknite na poveznicu i skinite obrazac

 3. Pošaljite robu na našu adresu -  robu pošaljite na sljedeću adresu: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava, Slovačka Republika

 4. Pričekajte odgovor – čim zaprimimo poslanu robu, naši će zaposlenici procijeniti nastalu situaciju i odmah ćemo Vas obavijestiti o sljedećim koracima.
 5.  
 6. Vratit ćemo vam novac - nakon provjere i slanja povratnih informacija vratit ćemo vam novac.


Ako ste prilikom narudžbe odabrali pouzećem, ova naknada se neće vratiti kada naknadno vratite narudžbu.

Kako mogu zatražiti naočale?

Za reklamaciju robe postupite na sljedeći način:

 1. Zapakirajte naočale u originalno pakiranje - proizvod zapakirajte u izvornom stanju u originalnom pakiranju sa svim dodacima.

 2. Preuzmite i ispunite obrazac, priložite ga uz pošiljku - obrazac možete preuzeti klikom na ovaj link.

 3. Pošaljite proizvod na našu adresu - proizvod pošaljite na adresu: Luxury Eyewear SK, s.r.o.,  Dunajská 3, 811 08 Bratislava, Slovačka Republika

 4. Pričekajte odgovor - čim primimo poslani proizvod, naši djelatnici će procijeniti situaciju te ćemo Vas odmah kontaktirati oko daljnjeg postupka.

Opći uvjeti poslovanja (pravilnik o reklamacijama)

PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA

društva Luxury Eyewear SK, s.r.o.

www.duosshop.hr


Ovaj pravilnik izrađen je u svrhe rješavanja reklamacija u društvu Luxury eyewear SK, s.r.o. u skladu s § 18 i slj. zakona br. 250/2007 Zbirke zakona o zaštiti potrošača te o zamjeni  zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Sb. o prekršajima u smislu kasnijih propisa vezano uz odgovarajuće odredbe zakona br. 40/1964 Sb. - Građanski zakon u smislu kasnijih propisa.


Članak 1

Uvodne odredbe


1.1 Prodavatelj je trgovačko društvo Luxury Eyewear SK, s.r.o. sa sjedištem Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava, MBS: 50 322 729, upisano u sudski registar Općinskog suda Bratislava I, odj. Sro, reg. uložak br. 111454/B.


1.2 Ovaj pravilnik primjenjuje se u svim poslovnicama prodavatelja: (i) trgovina DUOS u trgovačkom centru EUROVEA, Pribinova 8, 811 09 Bratislava (u daljnjem tekstu: „trgovina“) i (ii) elektronička trgovina www.duos.sk (u daljnjem tekstu: „web trgovina“).


1.3 Kontaktni podaci prodavatelja:

       Naziv društva: Luxury Eyewear SK, s.r.o.

       Sjedište: Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava

         gradski dio Stare mesto

       Telefon: +421 919 368 390

        E-mail: info@duosshop.hr


1.4 Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koje putem web trgovine pošalje elektronički obrazac s narudžbom proizvoda ili koja izvrši kupovinu proizvoda u trgovini.


1.5 Ovaj pravilnik uređuje pravne odnose između prodavatelja i kupca pri rješavanju reklamacija koje se tiču ispravnosti i kvalitete robe i usluga koje prodavatelj pruža. 


1.6 Reklamacijom u svrhe ovog pravilnika podrazumijeva se da kupac ostvari pravo koje proizlazi  iz odgovornosti za greške na robi ili usluzi koje se pružaju kupcu, čime se zahtijeva uklanjanje nedostatka ili naknada za neispravno vršenje odnosno neizvršenje predmeta ugovora. 


Članak 2

Opće odredbe


2.1 Prodavatelj odgovara za greške koje ima prodana roba pri preuzimanju kupcem. U slučaju korištenih predmeta prodavatelj ne odgovara za greške koje su nastale korištenjem ili trošenjem. U slučaju proizvoda koji se prodaju po nižoj cijeni prodavatelj ne odgovara za grešku koja je razlog dogovorene snižene cijene. 


2.2 Prodavatelj odgovara za greške koje se pojave nakon preuzimanja robe tijekom jamstvenog roka. Jamstveni rok počinje na dan kada kupac preuzme robu.


2.3 Jamstveni rok je 24 mjeseca.


2.4 Za primjenu garancije neophodno je prodavatelju predočiti fakturu ili fiskalni račun koji služi kao jamstveni list, ostale dokumente priložene reklamiranom proizvodu i reklamirani proizvod. 


2.5 Garancija se odnosi samo na funkcionalni kvar robe koji se smatra tvorničkom greškom. Garancija se ne odnosi na greške nastale mehaničkim oštećenjem robe, neprimjerenom manipulacijom s robom ili na greške nastale zbog više sile.


Članak 3

Postupak rješavanja reklamacije


3.1 Prava vezana uz odgovornost za greške primjenjuju se kod prodavatelja. 


3.2 Ako se radi o grešci koju je moguće otkloniti, ima kupac pravo na besplatno, pravovremeno i redovno otklanjanje greške. Prodavatelj je obvezan grešku bez daljnjeg odlaganja otkloniti. 


3.3 Kupac ima mogućnost umjesto otklanjanja greške tražiti zamjenu proizvoda. Ako se greška tiče samo dijela proizvoda, ima kupac pravo na zamjenu tog dijela proizvoda, ako prodavatelju ne nastanu neprimjereni troškovi u odnosu na cijenu proizvoda ili ozbiljnosti greške. 


3.4 Prodavatelj može uvijek umjesto otklanjanja greške zamijeniti proizvod ako takvo postupanje ne prouzrokuje kupcu ozbiljne poteškoće. 


3.5 Ako se radi o grešci koju je nemoguće otkloniti i koja onemogućuje redovno korištenje proizvoda, ima kupac pravo na zamjenu proizvoda ili na odstupanje od ugovora. Ista prava ima kupac ako se radi o otklonjivim nedostacima no zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka ne može kupac proizvod redovno koristiti. 


3.6 Ako se radi o neotklonjivim nedostacima, kupac ima pravo na primjereni popust. Ako se radi o proizvodu koji se prodaje po nižoj cijeni ili o korištenom proizvodu s nedostatkom, ima kupac pravo na primjereni popust umjesto zamjene proizvoda.


3.7 Sukladno ovom pravilniku može ovlaštena osoba robu reklamirati na sljedeći način:

a) u slučaju kupovine robe direktno u trgovini DUOS u EUROVEA može kupac robu reklamirati

     (i) osobno u trgovini DUOS u EUROVEA ili

     (ii) pisanim putem na adresu sjedišta prodavatelja Luxury Eyewear SK, s.r.o., Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava,

b) u slučaju robe naručene putem web trgovine prodavatelja može kupac robu reklamirati

    (i) pisanim putem na adresu sjedišta prodavatelja Luxury Eyewear SK, s.r.o., Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava ili

    (ii) putem elektroničke pošte na adresu info@duosshop.hr.


3.8 Robu možete reklamirati u roku 24 mjeseca od preuzimanja robe. 


3.9 Podnesena reklamacija mora sadržati sljedeće podatke:

kupac (kod fizičkih osoba ime, prezime, adresa prebivališta, kod pravnih osoba naziv, adresa sjedišta i MBS),

predmet reklamacije, odnosno, što kupac traži,

trgovina prodavatelja, 

datum i potpis kupca (potpis samo u slučaju reklamiranja robe pisanim putem).


3.10 Reklamaciji je potrebno priložiti i robu koja predmet reklamacije. 


3.11 Troškove dostave reklamirane robe na adresu prodavatelja snosi kupac.


3.12 Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štete nastale zbog lošeg pakiranja ili lošeg transporta. 


Članak 4

Rokovi


4.1 Rok na rješavanje reklamacije je najviše 30 dana od dana početka rješavanja reklamacije. Prodavatelj mora izdati kupcu potvrdu o rješavanju reklamacije. Ako se reklamacija rješava putem sredstava daljinske komunikacije prodavatelj je obvezan odmah kupcu uručiti potvrdu o rješavanju reklamacije. Ako nije moguće potvrdu uručiti odmah, mora se uručiti bez daljnjeg odlaganja, najkasnije s dokumentom o izvršenoj i riješenoj reklamaciji. Potvrda o rješavanju reklamacije se ne mora uručivati ako kupac ima mogućnost dokazati rješavanje reklamacije na drugi način. 


4.2 Dan podnošenja reklamacije je dan podnošenja reklamacije od strane kupca. Danom podnošenja reklamacije smatra se:

u slučaju pošiljki putem pošte – dan dostave reklamacije prodavatelju,

u slučaju osobne dostave – datum koji prodavatelj potvrdi prilikom osobnog uručenja reklamacije, 

u slučaju reklamacije elektroničkom poštom – dan uručenja elektroničke poruke na adresu elektroničke pošte prodavatelja. 


4.3 Pokretanje postupka reklamacije u skladu s točkom 4.2 ne dolazi u obzir dok prodavatelj ne preuzme reklamiranu robu zajedno s odgovarajućom dokumentacijom.


4.4 Ako kupac podnese reklamaciju, prodavatelj ili njime ovlašten zaposlenik dužan je kupca poučiti o njegovim pravima sukladno općenitom propisu. Na temelju odluke kupca koje od tih prava kupac ostvaruje, dužan je odrediti način rješavanja reklamacije, i to odmah, u složenijim slučajevima, prvenstveno ako je potrebna složena tehnička procjena proizvoda  ili usluge, najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon što se odredi način rješavanja reklamacije, ista se riješi odmah, u opravdanim slučajevima je moguće reklamaciju riješiti i kasnije, no rješavanje ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon isteka vremena za rješavanje reklamacije ima kupac pravo na zamjenu proizvoda za novi proizvod. 


4.5 Ako je kupac reklamaciju podnio tijekom prvih 12 mjeseca od kupnje, prodavatelj može riješiti reklamaciju odbijanjem samo na temelju stručne procjene; bez obzira na ishod stručne procjene nije moguće od kupca tražiti snošenje troškova na stručnu procjenu niti drugih troškova vezanih uz stručnu procjenu. Prodavatelj je dužan pružiti kupcu presliku stručne procjene koja obrazloži odbijanje reklamacije najkasnije do 14 dana od dana završetka rješavanja reklamacije. 


4.6 Ako je kupac podnio reklamaciju do 12 mjeseca od kupnje i prodavatelj mu je reklamaciju odbio, osoba koja je reklamaciju rješavala, dužna je u potvrdi o rješavanju reklamacije navesti, kome može kupac poslati proizvod radi stručne procjene. Ako je proizvod poslan na stručnu procjenu određenoj osobi, trošak na stručnu procjenu kao i sve ostale troškove vezano uz procjenu snosi prodavatelj bez obzira na ishod stručne procjene. Ako kupac ishodom stručne procjene prodavatelju dokaže prodavateljevu odgovornost za grešku, može reklamaciju podnijeti ponovno. Tijekom vršenja stručne procjene jamstveni rok ne teče. Prodavatelj je dužan  kupcu platiti do 14 dana od dana kada se ponovno pokreče rješavanje reklamacije sve svrhovito uložene troškove vezane uz stručnu procjenu, kao i sve ostale svrhovito uložene troškove vezane uz stručnu procjenu. Ponovno podnesenu reklamaciju nije moguće odbiti. 


4.7 Vrijeme na ostvarenje prava na odgovornost za nedostatke do trenutka u kojem je kupac dužan nakon popravka proizvod preuzeti, ne računa se u jamstveni rok. U slučaju zamjene proizvoda počinje jamstveni rok teći ponovno nakon preuzimanja novog proizvoda. 


4.8 Kupac ima pravo obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za ispravak ako nije zadovoljan s načinom na koji je prodavatelj riješio njegovu reklamaciju ili je tog mišljenja da je došlo do povrede njegovih prava. 


Članak 5

Alternativno rješavanje spora


5.1 Potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog rješavanja spora (i daljnjem tekstu: „prijedlog“) tijelu za alternativno rješavanje sporova ako je prodavatelj  na zahtjev odgovorio odrečno, odnosno ako na zahtjev nije odgovorio do 30 dana od slanja zahtjeva. 


5.2 Prijedlog podnosi kupac nadležnom tijelu za alternativno rješavanje sporova. Tijelo za alternativno rješavanje sporova je Slovačka tržišna inspekcija, sa sjedištem Bajkalska 21/A, 827 99 Bratislava, Slovačka Republika https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, odnosno druga ovlaštena pravna osoba upisana u popis subjekata za alternativno rješavanje sporova, koji vodi Ministarstvo gospodarstva Slovačke Republike. Takav se prijedlog može podnijeti u pisanom obliku, e-poštom ili usmeno na zapisnik. Prijedlog mora sadržati ime i prezime potrošača, njegovu adresu, adresa e-pošte, broj telefona, točno navedenog prodavatelja, potpuni razumljiv opis odlučujućih činjenica, potrebno je navesti, što potrošač zahtijeva, datum, kada se potrošač obratio prodavatelju sa zahtjevom za ispravljanje te informaciju da je pokušaj rješavanja spora izravno s prodavateljem bez rezultata, izjavu o tome da u istom slučaju nije poslan isti prijedlog drugačijem subjektu za alternativno rješavanje sporova, da nije u slučaju odlučio sud ili arbitražni sud, da u slučaju nije postignut dogovor o medijaciji i da nije bilo završeno alternativno rješavanje sporova na način sukladno § 20 st. 1 slovo a) do e).


5.3 Alternativno rješavanje sporova počinje teći na dan uručenja potpunog prijedloga subjektu za alternativno rješavanje sporova, subjekt će objema stranama javiti pokretanje alternativnog rješavanja sporova. Detaljni postupak alternativnog rješavanja sporova uređuje zakon  br. 391/2015 Zbirke o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te o izmjeni i dopuni određenih zakona. 


5.4 Potrošač može u vezi s prijedlogom za alternativno rješavanje sporova iskoristiti također platformu za rješavanje sporova on-line, koja je dostupna na internetskoj stranici https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .


Članak 6

Zaključak


6.1 Ostali pravni odnosi između prodavatelja i kupca koji nisu izričito uređeni u ovom Pravilniku za reklamacije, uređuju odgovarajuće odredbe općenito obvezujući zakonski propisi važeći na području Slovačke Republike.


6.2 Ovaj Pravilnik o reklamacijama stupa na snagu 1.1.2020. te se odnosi na sve reklamacije podnesene njegovog stupanja na snagu.